Termeni și condiții generale de utilizare a site-ului 

 1. Definiții termeni
 2. Drepturi si obligații utilizatori
 3. Exonerarea de răspundere
 4. Limitarea răspunderii
 5. Despre cookies
 6. Clauze legale
 7. Protecția datelor și confidențialitatea informațiilor

 

Folosirea site-ului shuttlechoice.ro (vizitare, accesare, înregistrare) implică acceptarea în totalitate și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, expuși mai jos. Fiind de acord cu aceste condiții de utilizare, utilizatorul își asumă în totalitate drepturi și obligații ce decurg din accesarea site-ului. Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului shuttlechoice.ro au valoare contractuală.

shuttlechoice.ro își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a actualiza Termenii și Condițiile în orice moment, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site. Pentru utilizarea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor la fiecare utilizare.

 

Drepturi si obligații utilizatori

Drepturi

Vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. 

 

Limitarea răspunderii

Despre site

Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput și găzduit site-ul, sau pentru problemele cauzate de funcționalitatea conexiunii la internet.

Nu putem fi considerați responsabili pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a serverului de hosting, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru.

În ceea ce privește calitatea, cantitatea sau livrarea produselor comercializate și comandate conform standardelor în vigoare, shuttlechoice.ro nu se face răspunzător pentru nici un prejudiciu, de orice natură, pe care utilizatorul l-ar putea suferi ca urmare a folosirii site-ului, aceasta revenind în exclusivitate partenerilor shuttlechoice.ro

 

Calitatea produselor și a serviciilor

Produsele comandate și cumpărate prin intermediul site-ului shuttlechoice.ro, respectiv serviciile conexe, sunt garantate de partenerii noștri. Orice neconcordanță cu așteptările dumneavoastră nu poate fi imputată administratorului site-ului shuttlechoice.ro. De asemenea, autorizările necesare pentru buna funcționare a acestora și în ton cu reglementările în vigoare cad exclusiv în sarcina partenerilor site-ului, administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere pentru neîndeplinirea acestor condiții impuse de lege.

 

Despre cookies

Site-ul shuttlechoice.ro folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență de navigare superioară și servicii adaptate nevoilor specifice ale acestora.

Cu ajutorul cookie-urilor, deținătorul website-ului poate îmbunătăți permanent navigarea pe Internet.

 

Ce este un cookie?

Este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

 

Cookie-urile sunt formate din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului.

Site-ul folosește atât cookie-uri de sesiune cât și cookie-uri persistente.

Un cookie de sesiune este salvat temporar în memoria calculatorului în timpul navigării vizitatorului pe site-ul web. Acest cookie este șters când utilizatorul îsi închide browser-ul web sau după expirarea unei anumite perioade de timp (adică sesiunea expiră).

Un cookie persistent rămâne pe calculatorul vizitatorului până când acesta este șters. El este stocat pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Cookie-urile ajută la funcționarea eficientă a Internetului și au ca rezultat navigarea prietenoasă și personalizată a fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri dificil sau chiar imposibil de folosit.

 

Securitate și confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. În general, browser-ele au setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un website.

 

Cum pot respinge și șterge cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dvs.

Important de reținut – majoritatea browser-elor acceptă automat cookie-uri, astfel încât daca nu doriți utilizarea cookie-urilor, va trebui sa acționați pentru a șterge sau bloca cookie-urile. Accesați opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

 

Clauze legale

Despre fraudă

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului shuttlechoice.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, este considerată fraudă și va face obiectul unei plângeri penale la organele competente, împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să comită aceste fapte.

De asemenea, introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, constituie fraudă informatică și se pedepsește conform Codului Penal în vigoare.

 

Reclamații

Reclamația este o solicitare a utilizatorilor site-ului/aplicației shuttlechoice.ro de rezolvare a unor situații considerate de către aceștia drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciului, la care se așteaptă un răspuns sau o rezoluție. Este în interesul nostru să abordăm toate reclamațiile cât mai repede posibil, de aceea vă rugăm ca în cazul în care doriți să ne reclamați un anume aspect care este în dezacord cu așteptările dumneavoastră vă invităm să ne scrieți un e-mail în care să menționați subiectul reclamat și detalii referitoare la acesta, precum și datele dumneavoastră de contact. Noi promitem să răspundem în maximum 5 zile lucrătoare, timp necesar pentru a investiga subiectul relamat de dumneavoastră și pentru a formula o opinie.

 

Soluționări conflicte

Orice conflict se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din municipiul Timișoara, legea aplicabilă fiind cea română.

 

Protecția datelor și confidențialitatea informațiilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorii.

 

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Shuttlechoice.ro este înregistrată în REPDCP (Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal) cu numărul 36808.

Datele furnizate sunt destinate: preluării comenzilor online, informării utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, informării utilizatorilor/clienților (Consumatorilor) privind situația contului lor, livrării produselor comandate, identificării dumneavoastră în cazul participării la concursuri, activităților de marketing, reclamă și publicitate, transmiterii de newslettere cu ofertele în curs, transmiterii de felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

 

Ne obligăm ca datele cu caracter personal să fie:

 

 • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime
 • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate
 • exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopului pentru care datele sunt colectate și prelucrate

 

Părțile care au acces la informațiile cu caracter personal

Datele înregistrate de către compania noastră sunt confidențiale, destinate utilizarii de către operatorii noștri. Shuttlechoice.ro poate furniza datele cu caracter personal doar altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar fără a se limita la Partenerii shuttlechoice.ro, însă doar în scopul pentru care ne-au fost transmise și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea colaboratorilor, prin care se garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță si că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de către dumneavoastră prin completarea datelor în formularul de creare de cont și prin care acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a shuttlechoice.ro. Datele sunt înregistrate numai în momentul în care dumneavoastră sunteți de acord și sunteți informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi. 

 

Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate și/sau prelucrate

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de către clienți prin completarea datelor în formularul de creare de cont și prin care se declară că acceptă necondiționat ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a shuttlechoice.ro. De asemenea, prin completarea datelor avem acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale ale utilizatorilor să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către noi și colaboratorii noștri, în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora. Site-ul shuttlechoice.ro se poate folosi fără a trebui să se introducă date cu caracter personal, însă pentru a beneficia de serviciul nostru este posibil să trebuiască completate date personale precum: numele, adresă de livrare, adresă de e-mail și numărul de telefon. Datele sunt înregistrate numai în momentul în care clienții/utilizatorii sunt de acord și informați în privința faptului că acestea vor fi transmise către noi. Sub nicio formă utilizatorii nu au obligația de a ne furniza datele lor personale, acestea folosind la prestarea serviciului shuttlechoice.ro dar și la completarea bazei noastre de date necesară îmbunătățirii serviciului prestat și efectuării acțiunilor noastre de promovare.